U bent hier:

MORE

Medische OnderwijsRaad Erasmus MC

De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC is een zeswekelijkse vergadering waarin alle studentgroeperingen op de geneeskundeopleiding bijeenkomen, die zich bezighouden met het onderwijs. Hieronder vallen de JVT’s, Co-Raad, Studentenraad, Opleidingscommissie en Universiteitsraad. Daarnaast sluiten alle studieverenigingen aan, waaronder IFMSA, Stichting STOLA, sv Avicenna en het bestuur der MFVR zelf. Tenslotte sluiten enkele landelijke partijen aan, waaronder het IMS en DG. Een uitleg van al deze partijen is te vinden via Onderwijspartijen.

De Commissaris onderwijs externe is de voorzitter van de MORE. Bij een vergadering van de MORE wordt er gediscussieerd over onderwijszaken, worden soms besluiten genomen en worden lopende zaken per onderwijspartij/studentgroepering (gremium) met elkaar gedeeld. Daarnaast wordt er door de Commissarissen onderwijs en soms door een gastspreker informatie gedeeld. Elke vergadering bespreekt thema’s die alle studenten aangaan. Kom gerust een keer langs en laat je informeren! De vergaderingen staan open voor iedereen. Je kan de documenten van de MORE via deze link vinden.
Dit academisch jaar zullen de vergaderingen op de volgende data plaatsvinden:

 • 28 september 2021
 • 9 november 2021
 • 21 december 2021
 • 15 februari 2022
 • 29 maart 2022
 • 10 mei 2022
 • 14 juni 2022 (MORE onderwijsprijs)

Geschiedenis van de MORE
In 1967 is de MFVR opgericht om de belangen van studenten te behartigen en om gezellige dingen met elkaar te doen. Hoe die belangen tot aan het Intern Studenten Overleg Rotterdam (ISOR) precies behartigd werden is een studie op zich, maar wat je hier zou moeten weten is dat er tot aan 1997 een vergadering was die een beetje op de MORE van nu lijkt, die het ISOR heette. Dit was een onafhankelijke vergadering waar studenten van alle officiële en officieuze inspraakorganen samenkwamen om de belangen van studenten te kunnen behartigen. In 1997 is het ISOR, met speciale inspanning van Pascal Lansink (nu erelid van de MFVR), opgegaan in de MFVR, waardoor de Onderwijsraad (OR) ontstond. Er kwam bij de MFVR een Commissaris onderwijs, die voorzitter was van de OR. Bij de overgang van ISOR naar MORE is alles in reglementen vastgelegd, zodat de onderwijsinspraak gewaarborgd is. Vervolgens ontstond bij de fusie tussen het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en de faculteit in 2003 nog een OR, namelijk de Ondernemingsraad van het personeel. Daarom is besloten de naam Onderwijsraad te vervangen door Medische OnderwijsRaad Erasmus MC, de huidige MORE. Het reglement van de MORE, als ook andere documenten, zijn te vinden via MORE documenten.

Evenementen

 • Kleding

  nog bezig tot 01 oktober

  Bekijken
 • Vateten: Wok & Poké Bowl

  28 september 18:00 tot 20:00 uur

  Bekijken
 • Galabekendmakingsborrel

  04 oktober 20:00 tot 23:59 uur

  Bekijken

Partners