U bent hier:

MORE

Medische OnderwijsRaad Erasmus MC

De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC is een zeswekelijkse vergadering waarin alle studentgroeperingen op de geneeskundeopleiding bijeenkomen, die zich bezighouden met het onderwijs. Hieronder vallen de JVT’s, Co-Raad, Studentenraad, Opleidingscommissie en Universiteitsraad. Daarnaast sluiten alle studieverenigingen aan, waaronder IFMSA, Stichting STOLA, sv Avicenna en het bestuur der MFVR zelf. Tenslotte sluiten enkele landelijke partijen aan, waaronder het IMS en DG. Een uitleg van al deze partijen is te vinden via Onderwijspartijen.

De Commissaris onderwijs externe is de voorzitter van de MORE. Bij een vergadering van de MORE wordt er gediscussieerd over onderwijszaken, worden soms besluiten genomen en worden lopende zaken per onderwijspartij/studentgroepering (gremium) met elkaar gedeeld. Daarnaast wordt er door de Commissarissen onderwijs en soms door een gastspreker informatie gedeeld. Elke vergadering bespreekt thema’s die alle studenten aangaan. Kom gerust een keer langs en laat je informeren! De vergaderingen staan open voor iedereen.
Dit academisch jaar zullen de vergaderingen op de volgende data plaatsvinden (aanvang 18:00):

 • 1 november 2022
 • 13 december 2022
 • 7 februari 2023
 • 21 maart 2023
 • 8 mei 2023
 • 15 juni 2023 (MORE onderwijsprijs)
 • 20 juni 2023

Geschiedenis van de MORE
In 1967 is de MFVR opgericht om de belangen van studenten te behartigen en om gezellige dingen met elkaar te doen. Hoe die belangen tot aan het Intern Studenten Overleg Rotterdam (ISOR) precies behartigd werden is een studie op zich, maar wat je hier zou moeten weten is dat er tot aan 1997 een vergadering was die een beetje op de MORE van nu lijkt, die het ISOR heette. Dit was een onafhankelijke vergadering waar studenten van alle officiële en officieuze inspraakorganen samenkwamen om de belangen van studenten te kunnen behartigen. In 1997 is het ISOR, met speciale inspanning van Pascal Lansink (nu erelid van de MFVR), opgegaan in de MFVR, waardoor de Onderwijsraad (OR) ontstond. Er kwam bij de MFVR een Commissaris onderwijs, die voorzitter was van de OR. Bij de overgang van ISOR naar MORE is alles in reglementen vastgelegd, zodat de onderwijsinspraak gewaarborgd is. Vervolgens ontstond bij de fusie tussen het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en de faculteit in 2003 nog een OR, namelijk de Ondernemingsraad van het personeel. Daarom is besloten de naam Onderwijsraad te vervangen door Medische OnderwijsRaad Erasmus MC, de huidige MORE.

Evenementen

 • Week van het onderwijs

  12 tot 16 juni 2023

  Bekijken
 • MORE-onderwijsprijs

  15 juni 17:00 tot 20:00 uur

  Bekijken
 • BEEST-strandfeest

  16 juni 17:00 tot 23:00 uur

  Bekijken

Partners