U bent hier:

Commissaris onderwijs externe

Meer weten over wat de Commissaris onderwijs externe doet binnen het master en landelijk onderwijs? Dan ben je hier op de juiste plek! 

De Commissaris onderwijs externe zich bezig met de master Geneeskunde. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beleid binnen de opleiding en volgt hij de landelijke ontwikkelingen omtrent onderwijs op de voet. Verder staat hij in contact met verschillende onderwijspartijen binnen en buiten het Erasmus MC, om de studenten zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen bij onderwijsevaluaties en de ontwikkeling van het nieuwe curriculum ErasmusArts2030.

Wat doet de Commissaris onderwijs externe dagelijks?

De Commissaris onderwijs externe (Coe) heeft een overbruggende rol tussen studenten en de opleiding. Vanuit deze rol vergadert de Commissaris onderwijs externe zowel met studenten als opleidingen. Elke twee weken vergadert de Commissaris onderwijs externe met de onderwijscommissie van de Co-Raad en maandelijks met de gehele Co-Raad. Elke onderwijsblok zit hij samen met de Studiegroepvertegenwoordigers (SGV'ers) van dit onderwijsblok om samen het onderwijs te evalueren. Zo worden kleine en grote verbetermogelijkheden in kaart gebracht en vervolgens gedeeld met de opleiding. Hij sluit aan bij de overleggen van het Masterteam en onderhoudt hij nauwe banden met o.a. de afdelingen Onderwijs, Beleid & Advies, Onderwijs Service Centrum en Communicatie. Ook vertegenwoordigt hij landelijk de Faculteit Erasmus MC en heeft hij korte lijntjes met studentvertegenwoordigingen op andere Medische Faculteiten. Hiernaast draagt hij ook zorg voor de onderlinge goeie banden tussen de verschillende onderwijsbetrokken studentengremia in het Erasmus MC, als de Opleidingscommissie en de Studentenraad.

Vaste overleggen

Masteroverleg
In het vierweeklijks Masteroverleg worden alle lopende zaken van de huidige master besproken. Bij het Masteroverleg sluiten de Mastercoördinator, de opleidingscoördinator, stafmedewerkers, onderwijskundigen, de studieadviseurs, het OSC en de Coe aan om te overleggen over belangrijke of acute zaken die spelen onder studenten. 

Mastercoördinatorenoverleg (MCO)
Dit zeswekelijkse overleg met alle disciplinecoördinatoren binnen het Erasmus MC vindt plaats op de faculteit onder leiding van de mastercoördinator dr. Van Kooten. Tijdens dit overleg wordt intern de stand van zaken wat betreft het onderwijs besproken. Tevens worden vernieuwingen toegelicht, wordt er gebrainstormd over verbeteringen binnen de opleiding en komen problemen die coschappen in zowel het academische ziekenhuis als de perifere ziekenhuizen betreffen aan bod. De Commissaris onderwijs externe vertegenwoordigt hier de mening van studenten.

Kerngroep Klinische Fase (KKF)
Dit overleg vindt viermaal per jaar plaats met alle affiliatiecoördinatoren van de geaffilieerde ziekenhuizen van het Erasmus MC. De vergadering vindt twee keer plaats op locatie in een van de perifere ziekenhuizen en twee keer in het Erasmus MC zelf. In principe wordt hier, onder leiding van mastercoördinator dr. Van Kooten, de stand van zaken van de opleiding besproken. Met name vernieuwingen binnen de coschappen die van invloed zijn op de periferie worden hier aangekaart.
Als de KKF plaatsvindt in een perifeer ziekenhuis wordt het gecombineerd met een ‘visite’ vanuit de opleiding, waarbij ieder coschap in het ziekenhuis afzonderlijk wordt besproken aan de hand van de evaluaties die studenten hebben ingevuld.

Interfacultair Medische Studentenoverleg (IMS)
Op het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) komen elke zes weken de studentvertegenwoordigers van alle verschillende Universitair Medisch Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van een studentenraad en Co-Raad. Op het IMS vertegenwoordigt de Commissaris onderwijs externe alle studenten van de Faculteit Erasmus MC. 

Medische OnderwijsRaad Erasmus MC (MORE)
De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC (MORE) is een zeswekelijks overleg binnen het Erasmus MC met alle onderwijsgremia die binnen de faculteit actief zijn. Verder sluiten hierbij de studieverenigingen van het Erasmus MC aan, net als enkele landelijke partijen. Bij de MORE vergaderingen worden zowel de ontwikkelingen binnen de bachelor als de master besproken en voorziet de Co-Raad vooral in toelichting op de master. Tevens worden hier de lopende zaken per gremium besproken en eventueel bediscussieerd. De Commissaris onderwijs externe zit de MORE voor en leidt vanuit deze rol deze vergadering. 

Erasmusarts 2030
Erasmusarts 2030 is de naam van het nieuwe Geneeskunde curriculum, wat zal starten 2 september 2024. De MFVR zorgt voor de studentvertegenwoordiging binnen dit grote project in de opleiding. Vind je het leuk om meer te weten over Erasmusarts 2030? Klik dan hier op de link voor meer informatie. Heb je vragen over Erasmusarts 2030 of ben je benieuwd hoe jij als student betrokken raakt? Mail onderwijs@mfvr.nl!

werkgroep Vorming, Identiteit & Professionaliteit (VIP)
De werkgroep VIP houdt zich bezig met 6 onderdelen; feedback & reflectie, samenwerken, werkveldexploratie, diversiteit & inclusie, welzijn, coaching. De Commissaris onderwijs externe vertegenwoordigt in deze werkgroep de mening van studenten. Samen met de werkgroep denkt hij mee aan creatieve invullingen van het lijnonderwijs in Erasmusarts 2030. 

Werkgroep Academische vorming (AV)
De werkgroep AV houdt zich bezig met alle lesinhoudt die leidt tot een academische attitude. Onderdelen hiervan zijn onder andere de klassieke academische vorming van het huidige curriculum, medische geschiedenis, filosofie en ethiek. De Commissaris onderwijs externe vertegenwoordigt in deze werkgroep de mening van studenten. Samen met de werkgroep denkt hij mee aan een creatieve invulling van het lijnonderwijs in Erasmusarts 2030. 

Toetsgroep
De toetsgroep houdt zich bezig met het toetsbeleid voor Erasmusarts 2030. Zo hebben zij het toetsmanifest geschreven en kijken zij naar de juiste uitwerking van het gedachtegoed Programmatische toetsen. De Commissaris onderwijs externe vertegenwoordigt in deze werkgroep de mening van studenten en kijkt mee naar welke vormen van toetsing aansluiten bij studenten. 

Klankbordgroep Versnellingsplan Online Leren & Toetsing
De klankbordgroep Versnellingsplan Online Leren & Toetsing is een groep ontstaan na de start van een Hoka-project met een vergelijkbare naam. Het Hoka-project is o.a. gestart om een versnelling te geven aan de digitalisering van het Onderwijscentrum en het onderwijs ten tijden van Covid-19. De klankbordgroep houdt zich bezig met meerder projecten vallende onder dit Hoka-project. Zo zijn zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van onderwijsapps en het Zoomproof maken van lokalen. De Commissaris onderwijs externe vertegenwoordigt in deze werkgroep de mening van studenten en denkt mee over nieuwe digitale innovaties binnen het onderwijs. 

Overige bezigheden:
De Commissaris onderwijs externe is de QQ van de Co-Raad en hiermee het aanspreekpunt voor zowel de commissie als externe partijen, die graag contact opnemen met de Co-Raad. Verder onderhoudt hij nauwe banden met de studentassessoren van andere UMC's.
Elk jaar zet de Commissaris onderwijs externe eigen projecten op. Eerder waren dit onder andere het project 'Een warm welkom en afscheid in de masterfase' en 'Zichtbaarheid en Betrokkenheid bij het Onderwijs'. 

Vragen over het onderwijs?

Ben jij na dit lezen nieuwsgierig geraakt naar wat de MFVR nog meer doet binnen het onderwijs? Ben jij benieuwd naar hoe jij betrokken kan raken bij het onderwijs? Mail dan naar onderwijs@mfvr.nl of loop de bestuurskamer naast 't Vat in en stel je vraag aan een Commissaris onderwijs!

Lees hier meer over hoe jij betrokken raakt bij het onderwijs

Evenementen

 • Week van het Onderwijs

  nog bezig tot 20 juni

  Bekijken
 • MORE-onderwijsprijs

  20 juni 13:00 tot 16:00 uur

  Bekijken
 • BEEST-feest: Strandfeest

  21 juni 17:00 tot 23:00 uur

  Bekijken

Partners