U bent hier:

Betrokken raken bij het onderwijs?

Geïnteresseerd in het onderwijs en benieuwd wat jij kan bijdrage? Kijk dan hier voor allerlei mogelijkheden betrokken te raken bij het onderwijs!

De werking van de opleiding Geneeskunde in het Erasmus MC in het kort

Binnen opleiding Geneeskunde zijn meerdere afdelingen. Zo zijn er de afdelingen Onderwijs, Beleid & Advies (OBA), Het Onderwijs Service Centrum (OSC), Communicatie en Skillsplaza. Elk van deze afdelingen wordt apart aangestuurd. De bazen van deze afdelingen worden weer aangestuurd door de opleidingsdirecteur prof. dr. Janneke van der Woude. Zij is verantwoordelijk voor de opleiding Geneeskunde. Binnen de Faculteit Erasmus MC zijn meerdere studies naast Geneeskunde, zoals Nanobiologie, Klinisch Technologie en de Research Masters. Gezamelijk valt de gehele Faculteit Erasmus MC onder de prodecaan prof. dr. Maarten Frens. Hij is samen met prof. dr. Gerjo van Osch de rechterhand van de decaan. De decaan is de baas van het gehele Erasmus MC. Hij heeft zo een rechterhand prof. dr. Gerjo van Osch die gaat over al het onderzoek en een rechterhand prof. dr. Maarten Frens die gaat over al het onderwijs van het Erasmus MC. 

Decaan -> Prodecaan Onderzoek + Prodecaan Onderwijs -> Opleidingsdirecteur Geneeskunde -> afdelingen OBA, OSC, Communicatie, etc.

Als student heb jij voornamelijk te maken met docenten. Zij zijn je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. De meeste docenten werken naast in dienst van de opleiding Geneeskunde ook onder hun eigen afdeling in het Erasmus MC. Voor hun werk bij de opleiding Geneeskunde worden zijn aangestuurd in de bachelor door de bachelorcoördinator, dr. Gijs Elshout, en in de master door mastercoördinator, dr. Fop van Kooten. De bachelor en mastercoördinator doen dit natuurlijk niet alleen. Zij worden ondersteund door zowel het bachelor en masterteam binnen OBA en het OSC. In de afdeling OBA werken voornamelijk onderwijskundigen. Bij de afdeling OSC werkt voornamelijk technisch onderlegd personeel. Naast OBA en het OSC zijn er vele andere afdelingen betrokken bij het onderwijs en bij elke afdeling werken veel medewerkers hard aan het onderwijs. 

Bachelor + Mastercoördinator -> Bachelor + Masterteam -> Docenten

Het is als opleiding erg belangrijk te weten hoe het gaat met het functioneren van de opleiding. Om dit te weten vinden er jaarlijks onderwijs en coschapevaluaties plaats. Elk onderwijsblok wordt geëvalueerd in een PDCA-cyclus. In een PDCA-cyclus wordt elk onderwijsblok eens in de 3 jaar grondig geëvalueerd met studenten en opleidingspersoneel. Dit gebeurd door middel van een schriftelijke evaluatie die wordt rondgestuurd en door middel van een focusgroep. Op het moment dat een onderwijsblok binnenkort wordt geëvalueerd met de opleiding, vragen de Commissarissen onderwijs ofwel in de bachelor de Jaarvertegenwoordigingen (JVT'ers), ofwel in de master de Studiegroepvertegenwoordigers (SGV'ers) om met hen het onderwijs per les te evalueren. Dit doen zij samen door een Tip-topformulier in te vullen. Voor de focusgroep worden de resultaten uit het Tiptopformulier besproken met de JVT of SGV'ers en de Commissarissen onderwijs. De aangegeven feedback wordt door de Commissarissen onderwijs gecheckt bij ouderejaars studenten. Vervolgens vind een focusgroep plaats. Hierbij worden alle uitkomsten besproken en lichten de JVT en SGV'ers hun feedback nadertoe aan de onderwijscoördinatoren en het aanwezige opleidingspersoneel. Na een focusgroep wordt door de opleiding een actie plan opgesteld om de aangegeven problematiek op te pakken. Dit plan wordt teruggekoppeld aan studenten.

Schriftelijke evaluatie + Tiptopformulier JVT/SGV met Commissaris onderwijs -> Focusgroep -> Actieplan ->  Terugkoppeling studenten

Hoe raak je als student betrokken bij het onderwijs?

Naast deze verschillende onderwijspartijen is het voor jou als student ook mogelijk om betrokken te raken binnen het onderwijs. Zo komen er wekelijks op de MFVR vacaturebank vacatures langs om te helpen binnen het onderwijs. Dit kan variëren tot het helpen met het trainen van coaches voor de Bachelor tot het deelnemen aan een onderwijspilot of werken als werkstudent op de afdeling OBA. Hou hiervoor de vacaturebank onder het kopje onderwijs/educatie goed in de gaten!

Ook heeft de MFVR allerlei commissie betrokken bij het onderwijs. De Jaarvertegenwoordigingen, Studiegroepvertegenwoordigingen en Co-Raad zijn hier voor de handliggende voorbeelden van. Overigens zijn er ook andere commissie's met onderwijsbetrokkenheid. Zo heeft de Diversiteit & Inclusie studentencommissie (DISCO) inspraak rondom Diversiteit en Inclusie binnen de opleiding en het Erasmus MC en de Greenteamcommissie dit op het gebied van duurzaamheid. De Eerstejaarscommissie (EJC) is betrokken met training van mentoren en de eerste collegedag en de Faculatireintroductiecommissie (FIC) met de Facultaire introductiedag. Meer weten over deze commissie? Klik dan hier!

Verder zijn er nog een aantal vergaderingen over onderwijs, waarbij iedere student mag aansluiten. Zo is er de Medische Onderwijsraad Erasmus MC (MORE). Op de MORE worden alle actuele onderwerpen binnen het onderwijs besproken en geven alle onderwijspartijen een update over hun bezigheden van de afgelopen periode. Iedere student is welkom om te komen naar de MORE en kan zich aanmelden voor de melding van de agenda, door te mailen naar onderwijs@mfvr.nl. Meer weten over de MORE? Klik dan hier!

Afsluitend zijn er vaak werkgroepen binnen opleiding opzoek naar een student die standaard bij hun vergaderingen zou willen aansluiten voor studenteninput of even kort met hen mee willen denken vanuit een studentperspectief. Lijk dit je leuk? De Commissarissen onderwijs weten waar er nog vraag is naar studenteninput en kunnen samen met je kijken naar waar je het leuk zou vinden om aan te sluiten. Mail ze op onderwijs@mfvr.nl of loop bij ze langs in de bestuurskamer aan 't Vat!

Evenementen

 • Week van het Onderwijs

  nog bezig tot 20 juni

  Bekijken
 • MORE-onderwijsprijs

  20 juni 13:00 tot 16:00 uur

  Bekijken
 • BEEST-feest: Strandfeest

  21 juni 17:00 tot 23:00 uur

  Bekijken

Partners