U bent hier:

Werkzaamheden

De Co-Raad is actief betrokken bij de evaluatie, monitoring en vernieuwing van het onderwijs binnen de masterfase van de geneeskundeopleiding. Wij staan centraal tussen de student, het ziekenhuis en de opleiding in het Erasmus MC. Hier volgt een korte toelichting over de diverse overleggen waaraan de Co-Raad deelneemt.

De Co-Raad is actief betrokken bij de evaluatie, monitoring en vernieuwing van de coschappen binnen de masterfase van de Geneeskunde opleiding. Wij staan samen met de Commissaris onderwijs externe (Coe) centraal tussen de student, het ziekenhuis en de opleiding in het Erasmus MC. Hier volgt een korte toelichting over de diverse overleggen waaraan de Co-Raad samen met de Coe deelneemt. Naast deze vaste deelnames zijn er nog wisselend door het jaar diverse werk en focusgroepen waaraan de Co-Raad en Coe deelnemen. Deze gaan bijvoorbeeld over de OER, loopbaanbegeleiding en longitudinale beoordeling. 
Al onze activiteiten koppelen we maandelijks terug tijdens onze eigen vergadering met de Co-Raad.

Medische OnderwijsRaad Erasmus MC
De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC (MORE) is een zeswekelijks overleg binnen het Erasmus MC met alle onderwijsgremia die binnen de faculteit actief zijn. Verder sluiten hierbij de studieverenigingen van het Erasmus MC aan, net als enkele landelijke partijen. Bij de MORE vergaderingen worden zowel de ontwikkelingen binnen de bachelor als de master besproken en voorziet de Co-Raad vooral in toelichting op de master. Tevens worden hier de lopende zaken per gremium besproken en eventueel bediscussieerd. Dit overleg staat onder leiding van de Commissarissen onderwijs van de MFVR. Meer informatie is te vinden op de aparte MORE pagina.

Kerngroep Klinische Fase (KKF)
Dit overleg vindt viermaal per jaar plaats met alle affiliatiecoördinatoren van de geaffilieerde ziekenhuizen van het Erasmus MC. De vergadering vindt twee keer plaats op locatie in een van de perifere ziekenhuizen en twee keer in het Erasmus MC zelf. In principe wordt hier, onder leiding van mastercoördinator dr. Van Kooten, de stand van zaken van de opleiding besproken. Met name vernieuwingen binnen de coschappen die van invloed zijn op de periferie worden hier aangekaart.

Als de KKF plaatsvindt in een perifeer ziekenhuis wordt het gecombineerd met een ‘visite’ vanuit de opleiding, waarbij ieder coschap in het ziekenhuis afzonderlijk wordt besproken aan de hand van de evaluaties die studenten hebben ingevuld.

Mastercoördinatorenoverleg (MCO)
Dit zeswekelijkse overleg met alle disciplinecoördinatoren binnen het Erasmus MC vindt plaats op de faculteit onder leiding van de mastercoördinator dr. Van Kooten. Tijdens dit overleg wordt intern de stand van zaken wat betreft het onderwijs besproken. Tevens worden vernieuwingen toegelicht, wordt er gebrainstormd over verbeteringen binnen de opleiding en komen problemen die coschappen in zowel het academische ziekenhuis als de perifere ziekenhuizen betreffen aan bod. De Co-Raad is samen met de Commissaris onderwijs externe van de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam (MFVR) verantwoordelijk voor de studenteninspraak. Aangezien wij de alledaagse praktijk van de coschappen goed kennen wordt onze mening en input erg gewaardeerd.

Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS)
Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is het resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO). Nadat beiden jarenlang als twee losse organisaties zich hebben ingezet voor de belangen van de geneeskundestudenten, besloot men de krachten te bundelen. Vanaf 1 januari 2018 is het IMS er voor elke geneeskundestudent in Nederland! Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medisch Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van een studentenraad en Co-Raad. 

Als Co-Raad sturen wij elke vergadering enkele afgevaardigden naar het IMS. We zullen ons inzetten voor de medezeggenschap, voor het onderwijs en voor de coschappen. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de vergaderingen zijn bijvoorbeeld het nieuwe Raamplan voor artsen, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studenten in de opleiding. Op deze manier hopen wij de kwaliteit van de opleiding geneeskunde te bevorderen, zodat jullie optimaal worden voorbereid op je toekomst als arts!

Bekijk voor meer informatie de website van het Interfacultair Medisch Studentenoverleg.

Onderwijsmiddag
De Co-Raad participeert jaarlijks in zowel de ondersteuning als de inhoud van de onderwijsmiddag. Tijdens deze jaarlijkse interne mini-conferentie worden alle studentenopleiders uit het Erasmus MC en de periferie uitgenodigd voor een interactieve middag met workshops en lezingen over actuele onderwerpen binnen het onderwijs.

Co-Lunches
Zowel in het Erasmus MC als in veel geaffilieerde, perifere ziekenhuizen wordt een aantal keer per jaar een lunch georganiseerd voor alle coassistenten van het desbetreffende ziekenhuis. Op kleinschalige wijze, zonder artsen en met lekkere broodjes, worden samen met een lid van de Co-Raad de positieve en negatieve eigenschappen van de coschappen in het bewuste ziekenhuis geëvalueerd. Hoe is de sfeer op de afdeling? Word je de eerste dag goed opgevangen en rondgeleid? Hoe zit het met diensten en werktijden?

Het ziekenhuis bepaalt samen met de Co-Raad op welke data de Co-Lunches plaatsvinden. Een lid van de Co-Raad zit de lunch voor en laat iedere afdeling apart aan bod komen. Vervolgens worden de anonieme notulen doorgestuurd naar het Leerhuis van desbetreffende instelling, zodat ze verder geëvalueerd kunnen worden met de afdelingen. Eventuele problemen kunnen wij ook nog bespreken met de disciplinecoördinator van het Erasmus MC. Zo proberen we samen de coschappen nog beter te maken!

Evenementen

 • JVT-2 Inschrijvingen

  nog bezig tot 04 augustus

  Bekijken
 • JVT-3 Inschrijvingen

  nog bezig tot 04 augustus

  Bekijken
 • Eurekaweek

  19 tot 21 augustus 2024

  Bekijken

Partners