U bent hier:

Commissaris onderwijs interne

Meer weten over welke rol de MFVR speelt in het Bacheloronderwijs? Dan zit je hier op de juiste pagina! 

De Commissaris onderwijs interne richt zich op het onderwijs van de bachelor en de facilitaire zaken in het Onderwijscentrum. Samen met de JVT’s evalueert hij de thema’s en houdt zij contact met docenten en het Onderwijs Service Centrum (OSC). Daarnaast neemt hij deel aan onderwijsvergaderingen waar hij de medische studenten vertegenwoordigt. Ook vertegenwoordigt hij de medische studenten bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum Erasmusarts 2030.

Wat doet de Commissaris onderwijs interne dagelijks?

De Commissaris onderwijs interne (Coi) heeft een overbruggende rol tussen bachelorstudenten en de opleiding. Vanuit deze rol vergadert de Coi dagelijks met zowel studenten als opleidingspersoneel. Zo vergadert hij wekelijks met de Jaarvertegenwoordigingen 1,2 en 3 en overlegt hij tijdens het Klankbord met zowel studenten als het OSC. Ook sluit hij aan bij overleggen van het Bachelorteam binnen de opleiding. Hier vertegenwoordigt hij de medisch studenten. 

Vaste overleggen

Bacheloroverleg
In het Bacheloroverleg worden alle lopende zaken van de huidige bachelor besproken. Bij het Bacheloroverleg sluiten de Bachelorcoördinator, de opleidingscoördinator, stafmedewerkers, onderwijskundigen, de studieadviseurs, het OSC en de Coi aan om te overleggen over belangrijke of acute zaken die spelen onder studenten. Het overleg vindt elke zes weken plaats.

Centraal Coördinatoren Overleg (CCO)
Het Centraal Coördinatoren Overleg (CCO) is het zeswekelijkse overleg waarbij alle thema- en lijncoördinatoren, examinatoren en twee studentleden (de Coi en de oud-Coi) samenkomen. Het CCO wordt voorgezeten door de Bachelorcoördinator. In het CCO worden onderwerpen besproken die thema- of disciplineoverstijgend zijn, zoals het aanleveren van tentamenvragen door docenten, de studiebelasting van de thema's en de reductie hiervan, diversiteit & inclusie en onderwijskundige achtergronden voor de bachelor.

Werkgroep Consultvoering
In de werkgroep Consultvoering gaat het over de lijn Consultvoering van de bachelor Geneeskunde. De twee sublijnen Gespreksvaardigheden (GVR) en Klinische Vaardigheden (MA/MT/KR) komen samen om met korte lijntjes dingen af te stemmen over de lijn. Zo gaat het vaak over onder andere de toetsingsmomenten binnnen de lijn, de opname van anamnesegesprekken of de logistiek rondom de afname van de stationstoets.

Klankbord
In het Klankbord Onderwijscentrum (Klankbord) worden elke zes weken de facilitaire zaken van het Onderwijscentrum besproken. De Commissaris onderwijs interne zit het Klankbord voor, de Commissaris onderwijs externe notuleert de vergadering. Bij de vergadering sluiten de verschillende studentenorganisaties van het Erasmus MC, de Studentenraad, de beheerder van het Onderwijscentrum en het roosterteam van het OSC aan. In de afgelopen jaren is het onder andere gegaan over het tweede Onderwijscentrum (E-read Laag), de stilteruimtes, het terras, het pasbeleid, winterkou in het Onderwijscentrum, afvalscheiding en de inzameling van statiegeldflessen.

Werkgroep Planetary Health
In de werkgroep Planetary Health spreken we met docenten en studenten van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg over de implementatie van Planetary Health-onderwijs in het huidige en nieuwe curriculum. Dit geldt voor zowel de bachelor als de master. De werkgroep vindt elke maand plaats.

Erasmusarts 2030
Erasmusarts 2030 is de naam van het nieuwe Geneeskunde curriculum, wat zal starten 2 september 2024. De MFVR zorgt voor de studentvertegenwoordiging binnen dit grote project in de opleiding. Vind je het leuk om meer te weten over Erasmusarts 2030? Klik dan hier op de link voor meer informatie. Heb je vragen over Erasmusarts 2030 of ben je benieuwd hoe jij als student betrokken raakt? Mail onderwijs@mfvr.nl!

Bouwcommissie
Bij de Bouwcommissie worden allerlei belangrijke besluiten genomen voor het nieuwe curriculum Erasmusarts 2030. Het gaat bijvoorbeeld over de invulling van de onderwijsweken, het aantal onderwijsuren in een week, hoe toetsing eruit zal komen te zien en wat studenten moeten kennen en kunnen aan het einde van hun opleiding. Na een besluit van de Bouwcommissie wordt deze naar de regiegroep en de opleidingsdirectie Geneeskunde gestuurd.

Werkgroep Projectonderwijs
Bij de werkgroep Projectonderwijs wordt er gewerkt aan de invulling van het nieuwe Projectonderwijs in Erasmusarts 2030. Deze werkgroep vindt elke vier weken plaats.

Overige bezigheden

Naast de bovenstaande overleggen heeft de Commissaris onderwijs interne enkele informele en andere overleggen. Zo gaat hij elke zes weken met de Commissaris onderwijs externe mee naar het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS), is hij de vice-voorzitter van de MORE en overlegt hij regelmatig met de opleidingsdirectie Geneeskunde, de Studentenraad, de Opleidingscommissie Geneeskunde en de prodecaan onderwijs. 
Naast zijn overleggen houdt de Commissaris onderwijs interne zich ook bezig met enkele projecten. Zo heeft hij dit jaar met de opleiding een "handreiking tentamencommentaar" geschreven, heeft hij zich beziggehouden met het organiseren van een deel van de Welzijnsweek en heeft hij het huiskamergesprek over dyslexie georganiseerd.

Vragen over het onderwijs?

Ben jij na dit lezen nieuwsgierig geraakt naar wat de MFVR nog meer doet binnen het onderwijs? Ben jij benieuwd naar hoe jij betrokken kan raken bij het onderwijs? Mail dan naar onderwijs@mfvr.nl of loop de bestuurskamer naast 't Vat in en stel je vraag aan een Commissaris onderwijs!

Lees hier meer over hoe jij betrokken raakt bij het onderwijs

Evenementen

 • Week van het Onderwijs

  nog bezig tot 20 juni

  Bekijken
 • MORE-onderwijsprijs

  20 juni 13:00 tot 16:00 uur

  Bekijken
 • BEEST-feest: Strandfeest

  21 juni 17:00 tot 23:00 uur

  Bekijken

Partners