U bent hier:

Studentenstruggles: Studeren met Functiebeperking

01/12/2022

Waar verhalen over extra-curriculaire activiteiten en excellentie trajecten dagelijks door het Onderwijscentrum galmen, heerst er een grote stilte rondom problemen waar studenten dagelijks mee worstelen. Je studie met gemak doorlopen lijkt de standaard en herkansingen of twijfel over je studiekeuze zijn een verboden woord. Dit kan én moet anders en daarom is de rubriek ‘Studentenstruggles’ in het leven geroepen. Hierin doen professionals, ervaringsdeskundigen en studenten maandelijks hun verhaal over zaken waar zij veel ervaring mee hebben of zelf mee hebben geworsteld. Deze maand: Marlijn Wagenaar en Carine van Dorst van Team Studeren met een Functiebeperking (SMF). Zij vertellen over hun ervaringen en functie binnen dit team.

'Kunnen jullie jezelf voorstellen? En uitleggen wat studeren met een functiebeperking (SMF) precies is?'

Marlijn: "Ik ben Marlijn en ik ben studentendecaan met als specifiek aandachtsgebied ‘Studeren met een functiebeperking’. In de basis doe ik studentbegeleiding en daarnaast ben ik verantwoordelijk voor beleid en projecten rondom SMF. Team SMF zelf is onderdeel van de centrale dienst van de universiteit en is dus niet gebonden aan een specifieke faculteit. Wij houden ons bezig met studentbegeleiding en EUR-breed beleid en onderhouden contacten met studieadviseurs, de real estate afdeling, IT en andere zaken."

Carine: 'Ik werk nu ongeveer een jaar voor SMF en daarvoor was ik zelf student aan de Erasmus Universiteit. Ik houd mij voornamelijk bezig met ons peercoach project. Ik onderhoud alle contacten met studenten die wij in dienst hebben, onze student ambassadors. Zij zijn voornamelijk peercoach voor andere studenten en ondersteunen ons bijvoorbeeld bij evenementen. We krijgen in januari een nieuwe collega die zich voornamelijk met ons beleid gaat bezighouden.'

'Welke studenten kunnen bij jullie terecht?'

'Het woord functiebeperking roept vragen op. Wij vatten het heel breed op. Je kunt denken aan fysieke beperkingen (bijvoorbeeld motorisch, visueel of auditief) maar ook aan chronische ziekten, hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, AD(H)D, burn-out, depressie, angststoornissen of andere mentale problematiek. Ook als studenten nog zoekende zijn naar een diagnose of oorzaak kunnen ze bij ons terecht. Een label is geen vereiste. Studenten die worstelen met hun studie door fysieke of mentale uitdagingen willen we heel graag helpen.'

'Wat zijn hulpmiddelen die jullie studenten bieden? Hoe helpen jullie studenten op weg met hun problemen?'

'We geven voornamelijk informatie en advies aan studenten. Dingen die we concreet kunnen bieden zijn bijvoorbeeld licenties voor voorleessoftware of het verwijzen naar workshops over bijvoorbeeld effectieve studie strategieën. Kluisjes kunnen bij ons aangevraagd worden, voor als het dragen van (studie)materiaal voor iemand moeilijk is. Ook parkeerlicenties en toegangspassen zijn via ons te regelen, alhoewel dat voor het EMC niet geldt. Studenten kunnen via ons ook gekoppeld worden aan een peercoach; een medestudent die ook een functiebeperking heeft en ervaringen en adviezen kan delen.'

'Waarin onderscheiden jullie je van de studieadviseur?'

'Alles wat te maken heeft met een faculteit en het curriculum ligt bij de studieadviseurs en alles breder dan dat bij SMF. Een studieadviseur kan advies geven over voorzieningen gerelateerd aan de studie (tentamenvoorzieningen bijvoorbeeld). Studieadviseurs hebben ook contact met docenten en wij niet. Soms loopt het wel in elkaar over en bespreken we dingen die bij de faculteit horen omdat we studenten niet willen laten zwemmen.'

'Wat doet een SMF student ambassador? Hoe gaat het in zijn werk?'

'Een SMF ambassador is voornamelijk peercoach. Een peercoach is een student die zelf een vorm van een functiebeperking heeft en andere studenten een op een begeleidt met advies en hulp. De hulpvragen zijn wisselend maar gaan vaak over planning, overzicht en de juiste studiemethode of een goede balans vinden. Daarnaast gaat het vaak ook om je verhaal kwijt kunnen, herkenning en begrip. Het is heel fijn voor studenten als er iemand is die hun struggles echt begrijpt.'

'Andere onderdelen van het ambassadeurschap zijn het ondersteunen bij evenementen (Open Dagen, Eurekaweek, etc.), het beantwoorden van vragen van collega’s als zij input zoeken van studenten met een functiebeperking en het meedenken over SMF-beleid.'

'Als iemand interesse heeft om SMF ambassador te worden dan plannen we een informeel sollicitatiegesprek in. Een ambassador krijgt betaald voor zijn/haar uren en krijgt een flexibel 0-uren contract. Elke week kunnen ambassadors zelf hun uren invullen. Als je ambassador wordt betekent het niet automatisch dat je direct een peercoachtraject hebt. Dit is heel erg afhankelijk van hoeveel en welke aanvragen er zijn. We proberen aan de hand van een intakegesprek met de hulpvragende student een match te maken met de juiste peercoach. Er vindt na de intake een koppelgesprek plaats samen met SMF en daarna vullen de student en peercoach hun traject zelf in. SMF probeert ervoor te zorgen dat wensen en verwachtingen aan de voorkant duidelijk en op elkaar afgestemd zijn. Na het koppelgesprek gaat SMF meer naar de achtergrond. We plannen dan na een aantal weken weer een evaluatiemoment met de student en peercoach om samen te bekijken hoe hun traject verloopt.'

'Wat heeft jullie geraakt in jullie werk?'

Marlijn: "Soms voelt het alsof we niet veel hebben gedaan terwijl de meerwaarde voor studenten juist zit in het kwijt kunnen van hun verhaal. Dat er wordt geluisterd en dat er erkenning is voor de situatie dat het lastiger is om te studeren met een functiebeperking. Dat is iets wat mij wel echt raakt. Gisteren nog zei iemand: ‘Je doet nu net datgene wat ik echt nodig had’. Dat geeft een warm gevoel. Ook zijn er veel verhalen die je echt bijblijven. Sommige studenten hebben zoveel meegemaakt. Er voor iemand kunnen zijn en het feit dat studenten zich vertrouwd voelen om heel open te vertellen over hun verhaal is een groot compliment en bijzonder om te merken."

Carine: 'Daar sluit ik me bij aan. Ik merk dat het heel waardevol is om te weten dat je niet alleen bent. Ik denk dat veel studenten, dat krijgen we vaak te horen, het idee hebben dat ze de enige zijn en geen andere studenten kennen die ergens tegenaan lopen. Er heerst natuurlijk een enorme prestatiedruk bij het studeren en er wordt veel van je verwacht. Het lijkt alsof het bij andere studenten allemaal heel makkelijk gaat. Ik vind het erg betekenisvol dat wij er kunnen zijn om studenten een luisterend oor te bieden en dat we hen (hopelijk) kunnen helpen bij het doorlopen en afronden van hun studie. We ervaren de peercoaching ook als enorm waardevol. We zien dat het studenten veel verlichting en ondersteuning geeft.'

'Wat zien jullie voor de toekomst voor SMF?'

Marlijn: 'Voor de toekomst willen we een plan van aanpak opstellen. We wilden dat al eerder aanpakken maar vanwege onderbezetting is het nog niet gelukt. Onze nieuwe collega zal hier gelukkig mee gaan starten. In het plan van aanpak zal worden vastgelegd wat onze ambities zijn en waar we aan willen werken. Het plan van aanpak is nodig om langzaam omslag teweeg te brengen. Waar ik zelf heen wil is meer bewustwording over het feit dat niet iedere student op dezelfde manier studeert. Ook wil ik ervoor zorgen dat er meer bekendheid is over het stukje studeren met een functiebeperking.'

Carine: 'We willen door meer bewustwording en bekendheid dat studenten met een functiebeperking nog meer gezien, gehoord, begrepen en ondersteund worden. Wat daar denk ik goed bij aansluit is een EUR-breed SMF-beleid, een meer centraal idee over wat studenten nodig hebben en waar ze recht op hebben. We vinden het belangrijk dat studenten weten waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen en mogen verwachten en waar ze terecht kunnen.'

'Hoe zijn jullie te bereiken?'

'Wij zijn te bereiken via ons mailadres smf@eur.nl of via onze website eur.nl/smf. Je kunt ook een afspraak maken bij Marlijn (studentendecaan SMF) via onze pagina of via de algemene studentendecanen pagina.'

'Hebben jullie nog een afsluitende tip of boodschap voor studenten?'

Carine: 'Als je als student met een functiebeperking hulp nodig hebt die niet concreet met de faculteit heeft te maken, kun je altijd bij ons aankloppen. Onze ervaring is dat peercoaching heel waardevol kan zijn. En aan de andere kant zijn studenten met een functiebeperking die goed in hun vel zitten en hun weg hebben gevonden, en graag SMF ambassador/peercoach zouden worden, heel erg welkom. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ambassadors.'

Marlijn: 'Daar sluit ik me heel erg bij aan. En bij twijfel of je bij ons terecht kunt: mail of maak een afspraak. Wij kunnen goed aangeven of je met je hulpvraag bij ons terecht kunt of wellicht bij iemand anders. Voel je in ieder geval niet bezwaard om contact op te nemen!'

Partners