U bent hier:

Masteronderzoek farmacie/intensive care

Bedrijf
Erasmus MC
Type
Masteronderzoek
Locatie
Rotterdam
Branche / Vakgebied
Masteronderzoek
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Beta-lactam antibiotica bij sepsis patiënten op de IC en Beta-Lactam antibiotics initiaL expoSure optimisEd in criticallY ill patients with sEpsis (BuLLSEYE)

Achtergrond
Ernstige sepsis en septische shock zijn ziektebeelden met een uitdagende behandeling en hoge mortaliteit. Dit is in het bijzonder het geval op een intensive care vanwege de heterogene patiëntenpopulatie, fysiologische veranderingen in het ziekteproces en het gebruik van extracorporale therapieën. Patiënten met sepsis worden vaak behandeld met beta-lactam antibiotica. De aanbevolen doseringsschema’s zijn echter niet goed vastgelegd voor ernstig zieke patiënten. Hierdoor worden in de praktijk vaak de gewenste bloedspiegels niet gehaald en is er mogelijk sprake van onderdosering. In tegenstelling tot snel werkende medicamenten zoals vasopressoren, is de dosering van antibiotica lastig bij te stellen. Dit omdat een klinisch effect dagen op zich kan laten wachten.

Eerdere studies suggereren dat hogere doses en langere inlooptijden van de antibiotica het behalen van de gewenste bloedspiegels bevorderen, vooral bij ernstig zieke
patiënten. Ook precieze doseerstrategieën en therapeutische geneesmiddelenbewaking blijken veelbelovend te zijn in het optimaliseren van antibioticatherapie, terwijl nadelige effecten worden geminimaliseerd. Om deze strategie toepasbaar te maken, heeft onze onderzoeksgroep een nieuwe doseerstrategie ontwikkeld voor beta-lactam antibiotica (cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon, cefuroxim, amoxicilline, amoxicilline/clavulaanzuur, flucloxacilline, piperacilline/tazobactam, meropenem) op basis van factoren zoals leeftijd, nierfunctie, geslacht en type antibioticum. Deze strategie is gevalideerd in een onafhankelijke cohort.

Deze studie heeft tot doel de behandeling van ernstig zieke sepsis patiënten te verbeteren door de dosering van beta-lactam antibiotica te optimaliseren.

Werkzaamheden van student
De studie is een multicenter, randomized controlled trial waarin de interventiearm de eerste 24 uur dubbel gedoseerd wordt met antibiotica. De 48 uur daarna, wordt de doseerstrategie gebruikt om te bepalen of deze dubbele dosis wordt gecontinueerd, of dat er over wordt gegaan op standaard behandeling. De werkzaamheden van de student zullen voornamelijk bestaan uit data-verzameling en coördinatie van inclusies in een/enkele van de deelnemende centra. Gezien de actieve deelname aan de inclusie is beheersing van de Nederlandse taal een must.

In overleg kan een onderwerp en opzet gekozen worden voor de masterthesis.

Startmoment
(Begin) najaar 2024

Begeleiders:
Mirte Horstink, PhD-student (dagelijks begeleider)
Prof. Dr. Birgit Koch, hoogleraar farmacometrie

Contact/interesse:
Indien je interesse hebt in dit master-onderzoek, dan kun je mailen naar m.horstink@erasmusmc.nl. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met je op!

Partners