U bent hier:

Masteronderzoek naar vrouwendeelname aan hart- en vaatziekten onderzoek

Bedrijf
Erasmus MC
Type
Masteronderzoek
Locatie
Rotterdam
Branche / Vakgebied
Masteronderzoek
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Masteronderzoek:
Redenen waarom er minder vrouwen meedoen aan hart- en vaatziekten onderzoek.

Achtergrond:
Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de grootste oorzaak van sterfte onder vrouwen en waren in 2019 verantwoordelijk voor 35% van alle sterfgevallen bij vrouwen (1). Hoewel klinisch onderzoek deelnemers moet omvatten die representatief zijn voor degenen die door de ziekte worden getroffen, is er historisch gezien een ondervertegenwoordiging van vrouwen in HVZ-onderzoek (2). Dit kan mogelijk leiden tot onnauwkeurigheden bij het schatten van de effectiviteit en veiligheid van HVZ-behandelingen (3).

In de literatuur zijn verschillende factoren geïdentificeerd die verklaren waarom vrouwen minder vaak deelnemen aan HVZ-onderzoek. Deze factoren omvatten verschillende thema’s, waaronder de methoden waarmee patiënten geworven worden voor onderzoek. Het onderzoekspersoneel speelt hierbij een sleutelrol in de werving en begeleiding van (vrouwelijke) patiënten in HVZ-onderzoek. Daarom is het, voordat nieuwe strategieën worden ontwikkeld, cruciaal om de potentiële bevorderende en belemmerende factoren te begrijpen die door onderzoekspersoneel worden ervaren bij het werven van moeilijk te bereiken patiëntengroepen, met name vrouwen. Daarnaast is het essentieel om inzicht te krijgen in de wervingsstrategieën die momenteel door onderzoekspersoneel worden gehanteerd. Uiteindelijk zullen deze resultaten leiden tot aanbevelingen voor het inclusief werven van patiënten voor HVZ-onderzoek. Deze aanbevelingen zullen we ook door middel van acteurs en patiëntenpanels gaan testen.

Soort onderzoek:
Een kwalitatieve interviewstudie onder researchpersoneel (verpleegkundigen en cardiologen) uit verschillende cardiologische centra in Nederland, die betrokken zijn bij de
werving en begeleiding van patiënten die deelnemen aan HVZ-onderzoek.

Werkzaamheden van de student:

 • Afhankelijk van de startdatum, het houden van interviews of het leveren van een bijdrage aan de data verzameling van andere lopende onderzoeken.
 • Analyses (zowel kwalitatief als kwantitatief)
 • Het schrijven van een artikel (en eventueel publiceren)
 • Het presenteren van de onderzoeksresultaten aan een netwerk van cardiologen en onderzoekers die zich bezig houden met hart- en vaatziekteonderzoek.
 • Indien tijd over: meelopen met klinische werkzaamheden op de poli of het participeren in andere onderzoeksprojecten.

Wat bieden wij:

 • Goede begeleiding bij het uitvoeren van je taken, met veel aandacht voor jouw persoonlijke leerdoelen en vragen.
 • Ruimte voor jouw eigen inbreng, binnen de kaders van dit onderzoek.
 • Een stevige basis om wetenschappelijke of klinische interesses te verkennen of verdiepen.
 • Een mogelijkheid tot het participeren op de wekelijkse studentenpoli van de Follow-Up Pre-EClampsie (FUPEC) poli.

Startmoment:
Zomer of najaar 2024.

Contact:
Ben je geïnteresseerd of heb je verdere vragen? Neem contact op met de dagelijks begeleider:
Marte van der Bijl, arts-onderzoeker afdeling Interne geneeskunde, m.vanderbijl@erasmusmc.nl

Dagelijks begeleider: Marte van der Bijl, arts-onderzoeker.
Vaste begeleider: dr. J.E. Roeters van Lennep, asssociate professor / vasculair internist.
Afdeling: Interne Geneeskunde, Erasmus MC.

Referenties:

 1. Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) results: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2020 [updated 2020. Available from: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.
 2. Vogel B, Acevedo M, Appelman Y, Bairey Merz CN, Chieffo A, Figtree GA, et al. The Lancet women and cardiovascular disease Commission: reducing the global burden by 2030. Lancet. 2021;397(10292):2385-438.
 3. Michos ED, Van Spall HGC. Increasing representation and diversity in cardiovascular clinical trial populations. Nat Rev Cardiol. 2021;18(8):537-8.

Partners