U bent hier:

UWV

Website
https://www.werkenbijuwvalsarts.nl/werken-als-arts
Branche / Vakgebied
Verzekeringsgeneeskunde
Vereiste taal
Nederlands
Locatie
Rotterdam

Over UWV

Ons vakgebied
Wanneer mensen arbeidsongeschikt zijn of raken voert UWV sociaal-medische beoordelingen uit. Hierin bepalen onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen of iemand met een beperking nog kan werken en zo ja, wat voor participatiemogelijkheden er mogelijk zijn. Ook adviseren en begeleiden wij mensen zonder werkgever die ziek zijn over hun herstel en re-integratie. Op diverse locaties werken teams van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en hun administratieve ondersteuning aan deze taak. 
Ons expertisecentrum levert kennis op het gebied van verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde. Deze kennis is gebaseerd op ervaring en deskundigheid van de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Het sociaal-medisch vakgebied ontwikkelt zich voortdurend. Daarbinnen willen wij hét gezaghebbende expertisecentrum in Nederland zijn en blijven. Daarom werken wij samen met (internationale) kennis- en onderzoeksorganisaties, patiëntenverenigingen en beroepsgroepenorganisaties. 

Onze klant
Onze klant kan door zijn ziekte of handicap niet meer of minder goed werken. Hierdoor kan hij in de situatie komen dat hij een uitkering nodig heeft. Wij beoordelen of hij met zijn beperking nog kan werken. Ook kijken we of hij mogelijk een voorziening nodig heeft, aangepast werk of minder uren zou moeten werken. Op basis van ons sociaal-medische beoordeling bepalen wij de mate van arbeidsongeschiktheid, die kan leiden tot een WIA-, Wajong-, WAZ-, WAO-, of Ziektewetuitkering. Mocht een klant kortere of langere tijd weer kunnen werken, dan kunnen wij advies geven over de mate van arbeidsgeschiktheid en over de beste manier om weer te participeren. 
Bij ons staat de klant als mens centraal. Niet of minder kunnen werken, betekent meestal minder inkomsten. Dit is een ingrijpende gebeurtenis. De uitkomst van een sociaal-medische beoordeling door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV kan dus grote gevolgen hebben voor iemands werk, financiën en toekomst.

Partners