U bent hier:

Onderwijspartijen

Commissaris Onderwijs interne - Tristan Tummers
De Commissaris onderwijs interne richt zich voornamelijk op het onderwijs van de bachelor. Samen met de JVT’s evalueert zij de thema’s en houdt zij contact met docenten en het OSC. Daarnaast neemt zij deel aan onderwijsvergaderingen van de faculteit waar zij de medische student vertegenwoordigt. Ook vertegenwoordigt zij de medische studenten bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum (ErasmusArts 2030).

Commissaris onderwijs externe - Willemijn van der Vorst
Waar de Commissaris onderwijs interne zich richt met de bachelor, houdt de Commissaris onderwijs externe zich bezig met de master geneeskunde. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beleid binnen de opleiding en volgt hij de landelijke ontwikkelingen omtrent onderwijs op de voet. Verder staat hij in contact met verschillende onderwijspartijen binnen en buiten het Erasmus MC, om de studenten zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen bij onderwijsevaluaties en de ontwikkeling van het nieuwe curriculum (ErasmusArts2030).

Jaarvertegenwoordiging
Jaarvertegenwoordigingen (JVT’s) zijn hét aanspreekpunt voor problemen gerelateerd aan onderwijs in de bachelor. Elk jaar heeft z’n eigen JVT, bestaande uit acht studenten. De JVT is er om problemen te signaleren en samen met de Commissaris onderwijs interne een oplossing te zoeken. Daarnaast evalueert zij het onderwijs en gaat hierover in overleg met de themacoördinatoren. Jaarlijks organiseert de JVT ook een verbindende activiteit, waarbij men tevens kennis kan maken met de nieuwe JVT.

Co-Raad
De Co-Raad vertegenwoordigt alle studenten van de master geneeskunde. Hij staat middels de Commissaris onderwijs externe en Assessor externe in contact met de MFVR, maar opereert verder redelijk zelfstandig. De Co-Raad bestaat uit zestien leden, inclusief de twee bestuursleden van de MFVR. Samen organiseren zij jaarlijks meerdere Co-Cursus Avonden (CCA’s) en Co-Borrels. Daarnaast organiseert hij Co-Lunches, waarbij vertegenwoordigers uit de Co-Raad in gesprek gaan met coassistenten in verschillende ziekenhuizen om hun coschap te evalueren. Als hoogtepunt is er elk jaar een speciale Co-Avond, een complete avond vol workshops en netwerksessies met het oog op carrière. Voor masterstudenten beheert de Co-Raad een eigen stuk op deze website, klik hier om meer te kunnen lezen van de Co-Raad!

Medische OnderwijsRaad Erasmus MC
De Medische OnderwijsRaad Erasmus MC (MORE) is een zeswekelijkse vergadering waarin alle studentgroeperingen betrokken bij het onderwijs op het Erasmus MC bijeenkomen. Daarnaast sluiten ook de verschillende studieverenigingen aan, als ook landelijke partijen. Samen bediscussiëren zij overkoepelende onderwerpen die elke student op het Erasmus MC aangaan. Elke student is daarom welkom om bij een vergadering van de MORE aan te sluiten. Meer weten? Kijk dan vooral op onze MORE pagina!

Klankbord
Tijdens de klankbordvergaderingen kunnen verscheidene studentenpartijen problemen aankaarten met betrekking tot de faciliteiten op de faculteit. Hier zijn in het verleden zaken ter sprake gekomen zoals de kosten van het printen, fietsenstallingen en de openingstijden van de medische bibliotheek. Deze spraken worden besproken met het OSC.

Studentenraad
De Studentenraad bestaat uit acht studenten die inspraak hebben op het niveau van de decaan. Zij controleren het beleid dat de decaan wil invoeren. Voorbeelden hiervan zijn de doelstellingen van de Raad van Bestuur en de Onderwijs en Examenregeling (OER). In de OER staan de verplichtingen van zowel de docenten als de studenten.

Opleidingscommissie
In deze commissie zitten twaalf leden: zes studenten en zes docenten. Samen controleren zij of afspraken gemaakt in de Onderwijs en Examenregeling (OER) worden nageleefd. Daarnaast toetsen zij constant de kwaliteit van de opleiding.

Universiteitsraad
De Universiteitsraad is een orgaan vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), welke overstijgend is voor alle Rotterdamse faculteiten. Zijn leden werken vanuit vier kernwaarden samen met het College van Bestuur en beleidsmakers. Deze zijn: oplossingsgericht, duurzaam, verantwoordelijk en visionair. Het doel van de Universiteitsraad is om de gemeenschap te vertegenwoordigen en een inspirerende en duurzame werk- en studieomgeving te creëren voor alle studenten op de EUR.

Interfacultair Medisch Studentenoverleg
Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggenschapsorganisatie voor medische studenten. Elke zes weken vergaderen vertegenwoordigers van verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s) samen, met als doel de kwaliteit van het medisch onderwijs in Nederland te bevorderen, de belangen van geneeskundestudenten in Nederland te behartigen en het signaleren en aanpakken van faculteit overstijgende problemen. Vanuit het Erasmus MC sluiten de Commissarissen onderwijs en leden van de Co-Raad aan.
Bezoek ook eens de website.

De Geneeskundestudent
De Geneeskundestudent (DG) is de landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van ongeveer 15.000 geneeskundestudenten in Nederland. DG praat op landelijk niveau mee over onderwerpen die geneeskundestudenten aangaan en heeft goede contacten met verschillende partijen, zoals de KNMG, LAD, NFU en de overheid.
Meer informatie is te vinden op de website: De Geneeskundestudent

Evenementen

 • Kleding

  nog bezig tot 01 oktober

  Bekijken
 • Vateten: Wok & Poké Bowl

  28 september 18:00 tot 20:00 uur

  Bekijken
 • Galabekendmakingsborrel

  04 oktober 20:00 tot 23:59 uur

  Bekijken

Partners