U bent hier:

GEZOCHT: Enthousiaste masterstudent voor klinisch relevante studie bij de gynaecologie!

Bedrijf
Erasmus MC
Type
Masteronderzoek
Locatie
Rotterdam
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Afdeling:  

Verloskunde, Gynaecologie & Interne Geneeskunde (divisie Farmacologie & Vasculaire Geneeskunde)

Titel:  

De rol van de microvasculatuur bij zwangere vrouwen met én zonder ernstige pre-eclampsie  

Contactpersonen:  

Gegevens begeleiders:  
Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog (j.j.duvekot@erasmusmc.nlProf. dr. A. Maassen van den Brink, farmacoloog (a.vanharen- maassenvandenbrink@erasmusmc.nl)
Drs. Linda Al-Hassany (PhD-student) via l.alhassany@erasmusmc.nl

Beschrijving:  

Achtergrondinformatie:

Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) is een zwangerschapscomplicatie die gekenmerkt wordt door hypertensie en proteïnurie. Het komt voor bij circa 2%-8% van de zwangerschappen wereldwijd en het blijft een van de meest prominente oorzaken van ziekte en sterfte van zowel moeder als kind. Vrouwen met preeclampsie hebben daarnaast een verhoogde kans op het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten.  

Er is aangetoond dat endotheeldysfunctie, inclusief een verminderde beschikbaarheid van stikstofoxide, een veranderde vasculaire reactiviteit, activering van de coagulatiecascade en verlies van vasculaire integriteit, een belangrijke oorzaak is die kan bijdragen aan de lange termijn pathologie. De vraag is of de behandeling, die vrouwen met pre-eclampsie wordt gegeven bij opname in het ziekenhuis, waaronder antihypertensiva, zich vertaalt in een verbeterde microvasculatuur. Wij onderzoeken of de microvasculatuur ons wellicht subklinische indicaties kan geven van verslechtering van het hart- en vaatstelsel. Bovendien is de vraag hoe migraine, een andere belangrijke cardiovasculaire risicofactor, die ook in verband wordt gebracht met endotheeldysfunctie, hierbij een rol speelt.  

Type onderzoek:

Het meten van de endotheelfunctie middels post-occlusive reactive hyperaemia (PORH) en de 24-uurs bloeddruk middels een Mobil-O-Graph bij zowel  normotensieve vrouwen als vrouwen die zijn opgenomen in het Erasmus MC met ernstige pre-eclampsie. PORH is een meting is van het vaatverwijdende vermogen van de microvasculatuur. De Mobil-O-Graph biedt de mogelijkheid om de hemodynamische toestand van bloedvaten te bepalen met behulp van  pulsgolfanalyse. Bovendien wordt een migrainevragenlijst afgenomen bij deze vrouwen. De metingen vinden tijdens en na opname plaats.

Je krijgt de mogelijkheid om (zelfstandig) medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen, waarbij je veel patiëntencontact hebt, maar ook veel flexibiliteit. Ook maak je onderdeel uit van een leuke en enthousiaste onderzoeksgroep! Je krijgt bovendien de vrijheid om zelf mee te denken aan relevante onderzoeksvragen en uitkomstmaten.

Doel/vraagstelling:

Het primaire doel van deze stage is het zelfstandig uitvoeren van longitudinale metingen en het analyseren van de endotheelfunctie bij vrouwen met en zonder ernstige pre-eclampsie. Aan de vasculaire functie wordt ook de pulsgolfanalyse gerelateerd, voor én na behandeling van de pre-eclampsie. Daarnaast wordt een migrainevragenlijst afgenomen bij deze vrouwen. Van de student wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig deze metingen ter plekke uitvoert, de data analyseert en een verslag schrijft met de betrokken PhD-student Linda Al-Hassany (l.alhassany@erasmusmc) en onder supervisie van bovengenoemde begeleiders.  

 

Literatuur referenties:

  • Fischer, T., et al. (2000). "Vascular reactivity in patients with preeclampsia and HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) syndrome." American Journal of Obstetrics and Gynecology 183(6): 14891494.  
  • Lazdam, M., et al. (2012). "Prevention of vascular dysfunction after preeclampsia: a potential long-term outcome measure and an emerging goal for treatment." J Pregnancy 2012: 704146. 
  • Adeney, K. L. and M. A. Williams (2006). "Migraine headaches and preeclampsia: An epidemiologic review." Headache 46(5): 794-803. 

Contact:  

Na overeenstemming met de begeleider schrijft de student zich in voor masteronderzoek via Osiris. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de boven genoemde begeleider en/of het Onderwijsbureau Sophia (Verloskunde & Gynaecologie, Urologie, Kindergeneeskunde),

e-mail: onderwijsbureausophia@erasmusmc.nl,

telefoon: 010-7037033, Erasmus MC Sophia, 3e gang B, kamer Sp-3432 

Partners