U bent hier:

Vacature voor een masteronderzoek geneeskunde naar de prognostische waarde van invasief gemeten bloeddruk binnen de afdeling Cardiologie van het Erasmus Universitair Medisch Centrum

Bedrijf
Erasmus MC
Type
Masteronderzoek
Locatie
Rotterdam
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Cardiovasculaire ziekte is wereldwijd een belangrijke, toenemende oorzaak van vroegtijdige ziekte en sterfte. Het tijdig identificeren en behandelen van cardiovasculaire risicofactoren wordt daarom steeds belangrijker. Hypertensie is een van de meest voorkomende cardiale risicofactoren. Echter, hypertensie wordt niet altijd adequaat herkend en behandeld, ofwel behandeling is niet succesvol. Ten gevolge hiervan heeft een substantieel deel van de patiënten een onvoldoende gereguleerde bloeddruk met een verhoogd risico op cardiovasculaire en cerebrovasculaire events als gevolg.

In de dagelijkse praktijk wordt er in de behandeling van hypertensie gebruik gemaakt van niet-invasief gemeten bloeddruk (in het ziekenhuis, gedurende 24 uur of thuis door de patiënt) ter hoogte van de arteria brachialis. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze bloeddrukwaarden, zowel in behandelde als in onbehandelde patiënten, een sterke voorspellende waarde hebben voor het optreden van toekomstige cardiovasculaire ziekte. Daarentegen is er minder wetenschappelijk bewijs beschikbaar over de voorspellende waarde van invasief gemeten bloeddruk voor cardiale events. 

In het Erasmus MC ondergaan jaarlijks zo’n 2500 patiënten een percutane procedure (zoals coronair angiografie of percutane coronaire interventie) op een van de interventiekamers van de afdeling Cardiologie. In deze populatie van patiënten is er potentieel een grote winst van (veelal secundaire) preventie te verwachten. Echter, patiënten zijn vaak maar kortdurend opgenomen in het ziekenhuis na een dergelijke procedure. Dit kan het vroegtijdig herkennen van risicofactoren voor (recidief) cardiovasculaire ziekte, waaronder onvoldoende gereguleerde hypertensie, bemoeilijken.

Op dit moment zijn wij bezig met het opstarten van een studie waarin wij, samen met een masterstudent geneeskunde, de voorspellende waarde van invasief gemeten bloeddruk (in de aorta) tijdens een percutane procedure voor lange-termijn uitkomsten onderzoeken. De betreffende invasieve bloeddruk wordt standaard bij iedere patiënt gemeten en zou potentieel kunnen bijdragen aan het herkennen van patiënten met een verhoogd risico op adverse events. Het doel is om onze bevindingen te publiceren in een peer-reviewed internationaal medisch tijdschrift. Bij gebleken voldoende inzet behoort een co-auteurschap tot de mogelijkheden.

Tijdsplanning

We zoeken voor dit masteronderzoek op korte termijn een student geneeskunde, waarbij de voorkeur uitgaat naar iemand die kan starten voor het einde van 2022 (of eventueel het eerste kwartaal van 2023).

Begeleiding

Binnen de afdeling Cardiologie zal je dagelijks begeleid worden door een promovendus op het gebied van hypertensie. De eindverantwoording voor je scriptie ligt in handen van een ervaren interventiecardioloog. Gedurende je onderzoeksperiode is er tevens de gelegenheid om mee te kijken op de interventiekamers of de polikliniek.

Meer informatie?

Graag vragen we je om bij interesse in deze vacature of bij aanvullende vragen contact op te nemen met Victor Zeijen (promovendus, email: v.zeijen@erasmusmc.nl) of dr. Joost Daemen (interventiecardioloog/hoofdonderzoeker, email: j.daemen@erasmusmc.nl).

Partners