U bent hier:

Gezocht: Geneeskunde student voor internationaal masteronderzoek op de longafdeling van het Erasmus MC

Bedrijf
Erasmus MC
Type
Masteronderzoek
Locatie
Rotterdam
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Voor de afdeling Longgeneeskunde van het Erasmus MC zijn we per augustus 2022 op zoek naar een masteronderzoek student, die graag klinisch onderzoek wil doen met veel patiëntencontact en bereid is tot reizen naar het buitenland.

Achtergrond
Interstitiële longziektes (ILDs) zijn een cluster van meer dan 200 longziektes die uitgaan van het interstitium van de long, waaronder verschillende vormen van longfibrose Een deel van deze patiënten heeft progressieve fibrose wat leidt tot afname van longfunctie, toename van symptomen zoals benauwdheid en hoesten, en verminderde kwaliteit van leven. Sinds kort zijn er voor progressieve longfibrose anti-fibrotische middelen op de markt, echter zijn hiervan nog weinig lange termijn uitkomsten beschikbaar in de dagelijkse praktijk.  

Op de afdeling Longgeneeskunde van het Erasmus MC doen we onderzoek naar het gebruik van een online thuismonitoringsprogramma (app) bestaand uit thuismeting van de longfunctie,  symptoomscores en kwaliteit van leven vragenlijsten voor patiënten met ILD. Patiënten meten hun longfunctie met behulp van een kleine spirometer en houden hun resultaten bij in een beveiligde app. Dit thuismonitoringsprogramma kan enerzijds worden gebruikt om patiënten frequent te monitoren, zonder daarbij extra druk te leggen op het zorgsysteem. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt om gedetailleerd inzicht te krijgen in het ziektebeloop van patiënten.

Doel van de I-FILE studie
De I-FILE studie in een prospectieve observationele studie. In deze studie gebruiken we het thuismonitoringprogramma om een internationaal patiënten register op te zetten, om zo meer inzicht te krijgen in het ziektebeloop van patiënten met longfibrose.
Het hoofddoel van de studie is om lange termijn veranderingen in longfunctie gedetailleerder in kaart te brengen. door middel van thuismeting van de longfunctie,  en om ‘kwaliteit van leven vragenlijsten’ voor deze patiëntengroep te valideren.

Wat bieden wij jou?
Voor het onderzoek zal je patiënten met longfibrose includeren, waarbij je patiënten instrueert over het gebruik van de spirometer en de beveiligde app. Naast inclusies in het Erasmus MC, zal je ook worden ingezet om in andere ziekenhuizen in het buitenland (bijvoorbeeld Frankrijk, België of Engeland) patiënten te includeren. Tijdens het masteronderzoek zal je een deelvraag van de I-FILE studie beantwoorden en meewerken aan de analyses. Voor het onderzoek werk je samen met een groep promovendi, longartsen, verpleegkundigen en longfunctie analisten

Interesse of vragen? Mail dan naar Gizal Nakshbandi (g.nakshbandi@erasmusmc.nl), arts-onderzoeker of Marlies Wijsenbeek (m.wijsenbeek-lourens@erasmusmc.nl), longarts.

Partners