U bent hier:

Gezocht: Student voor masteronderzoek met de elektronische neus bij afdeling Longziekten

Bedrijf
Erasmus MC
Type
Masteronderzoek
Locatie
Rotterdam
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Vanaf heden (startdatum in overleg) zijn we op zoek naar een Geneeskunde of Klinische Technologie student voor een klinisch masteronderzoek met veel patiëntencontact bij de afdeling Longziekten van het Erasmus MC. Dit is een doorlopend project met verscheidene subprojecten waarbij je samenwerkt met meerdere afdelingen en ziekenhuizen. Verdieping in machine learning of een buitenlandse stage van enkele weken behoren ook tot de mogelijkheden.

Achtergrond onderzoek

Interstitiële longziekten (ILD) is een cluster van meer dan 200 aandoeningen die uitgaan van het interstitium van de longen. Het ontstaan van een ILD kan veroorzaakt worden door een scala aan factoren (o.a. door inhalatie van schadelijke stoffen, collageen vasculaire ziekten of gebruik bepaalde medicamenten), maar vaak is de exacte oorzaak onbekend. De diagnose wordt meestal laat gesteld doordat symptomen algemeen en mild beginnen, en de ziektebeelden relatief weinig voorkomen. Dit is zorgelijk, aangezien bepaalde ILD subtypen een levensverwachting van slechts 3 jaar hebben zonder behandeling.

De elektronische neus (eNose) is een niet-invasieve en snelle blaastest om uitademingslucht van patiënten te analyseren. Met behulp van verschillende sensoren die reageren op uitgeademde vluchtige stoffen, kan een ademprofiel worden bepaald. Eerdere onderzoeken hebben op basis hier van deze profielen patiënten met onder andere longkanker, obstructieve, inflammatoire en infectieuze longziektes kunnen opsporen. Daarnaast weten we van ons eigen onderzoek dat ook de ademprofielen van patiënten met ILD goed te onderscheiden zijn.1,2

Doel van het onderzoek

In de huidige onderzoekslijn onderzoeken we op welke manier de eNose is in te zetten bij screening, diagnose en behandeling van ILD patiënten in de praktijk. Er worden op verschillende afdelingen en in verschillende ziekenhuizen patiënten met en zonder ILD gemeten. Met deze resultaten hopen we in de toekomst eNose technologie te gebruiken om ILD vroeg en snel op te kunnen sporen, maar ook om therapie respons en prognose te kunnen voorspellen en zo bij te dragen aan ‘personalized medicine’.

Wat bieden wij jou?

Mocht je na een informele kennismaking geïnteresseerd zijn om bij ons te starten, zullen we allereerst de focus en onderzoeksvraag van jouw project bepalen. Je zal vervolgens tijdens het onderzoek zelf patiënten includeren en eNose metingen verrichten. Afhankelijk van de timing zou dat ook in andere ziekenhuizen in binnen en/of buitenland kunnen, dit is echter geen vereiste. De metingen zal je nadien analyseren en opschrijven onder begeleiding van een arts-promovendus, post-doc en longarts van de ILD onderzoeksgroep. Als je je meer zou willen verdiepen in machine learning, zijn daar ook veel mogelijkheden voor. We bieden je een dagelijkse werkplek in het Erasmus MC in een groep van 8 promovendi. Tevens is het mogelijk om onderwijs te volgen, mee te lopen met de artsen en longfunctie analisten, deel te nemen aan research besprekingen, et cetera.

Interesse of vragen?

Neem voor meer informatie of een kennismaking laagdrempelig contact op met Iris van der Sar (i.g.vandersar@erasmusmc.nl, arts-promovendus) of Marlies Wijsenbeek (m.wijsenbeek-lourens@erasmusmc.nl, longarts).

1. Moor CC, Oppenheimer JC, Nakshbandi G, et al. Exhaled breath analysis by use of eNose technology: a novel diagnostic tool for interstitial lung disease. Eur Respir J 2020

2. van der Sar IG, Moor CC, Oppenheimer JC, et al. Diagnostic Performance of Electronic Nose Technology in Sarcoidosis. Chest 2022

Partners