U bent hier:

Coassistenten gezocht voor ondersteuning overplaatsing van patiënten

Bedrijf
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Type
Masterstudenten

Omschrijving

Coassistenten gezocht voor ondersteuning overplaatsing van patiënten

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) Brabant is op zoek naar coassistenten die willen ondersteunen bij de overplaatsing van patiënten als gevolg van de coronapandemie.
De ziekenhuizen maken zich op dit moment klaar voor een eventuele derde golf. Het RCPS-Brabant wil graag nu al extra medewerkers inwerken, zodat bij opschalen en drukte snel uitgebreid kan worden.Heb je interesse om tegen vergoeding te ondersteunen? Meld je dan bij Patricia van Roessel (p.hultermans@etz.nl).

Taken
Het RCPS-Brabant werkt in opdracht van het ROAZ en heeft drie belangrijke taken:

  1.  Aanbod, vraag en toewijzing: het RCPS vervult een brugfunctie tussen het uitplaatsende- en het ontvangende ziekenhuis. Alvorens een patiënt herplaatst wordt, vindt er altijd een matching en een warme overdracht met de arts plaats. De aanvragen tot overplaatsing kunnen zowel regionaal als bovenregionaal zijn; 
  2. Transport: het RCPS regelt dan wel coördineert het transport van de covid patiënten, zowel klinische- als IC-patiënten;
  3.  Data en informatiemanagement: het RCPS levert aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dagelijks in het daarvoor bestemde format de capaciteitscijfers aan..

Concreet vertaald betekent dit dat bij een aanvraag vanuit een ziekenhuis die een patiënt verplaatst wil hebben het RCPS met andere ziekenhuizen binnen de regio Brabant gaat bellen of zij plaats hebben en een overname willen aannemen. Het RCPS regelt vervolgens a) de gegevensuitwisseling via een digitale tool met uitplaatsend en ontvangend ziekenhuis en b) dat er een medische overdracht kan plaatsvinden tussen specialisten. Indien de medische overdracht heeft plaatsgevonden en akkoord voor verplaatsing zorgt het RCPS voor transport door contact met RAV te leggen en opdracht te geven tot transport.

Competenties
We zoeken personen met medische kennis rondom vitale parameters van patiënten (inschatten IC-behoefte), enige overtuigingskracht en bij voorkeur kennis van de regionale netwerkpartners.

Vergoeding:
Er wordt een 0-uren contract aangeboden en je komt in dienst van het ETZ in functieschaal 45.

Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Partners